U bent hier: Cases > Afgeronde projecten

Afgeronde projecten

Inkoopadviseur ICT/ Projectleider

Opdrachtgever: gemeente Gouda

Periode: Januari 2019 - juli 2019

Project opgeleverd binnen afgesproken tijd en budget. 

De aan te besteden Opdracht “levering en het onderhoud van Microsoft licenties” bestaat uit het leveren van (nieuwe) Microsoft licenties met bijbehorend onderhoud.
 
Opdrachtgever heeft tot doel één Inschrijver te selecteren binnen een Raamovereenkomst voor de levering van en het onderhoud op Microsoft licenties gedurende een initiële periode van drie (3) jaar.
Aanbestedende dienst heeft een éénzijdige optionele verlengingsmogelijkheid van één (1) keer drie (3) jaar.
De Microsoft licenties worden door de LSP op de afgesproken datum, tijdstip en plaats, tegen de afgesproken vergoeding geleverd. De LSP is bekend met het amendement om in de toekomst mogelijk gebruik te kunnen maken van de afspraken tussen Microsoft en de VNG.

Adviseur Inkoop Europees aanbesteden en Contractmanager

Opdrachtgever       RVO - Ministerie van EZ, Den Haag

Periode                  Juli 2016 – november 2017

De senior inkoopadviseur Europees aanbesteden en contractmanager voert binnen gestelde kaders zelfstandig aanbestedingen uit voor meerdere dienstonderdelen van de Rijksoverheid:

·         Voert zelfstandig complexe EU aanbestedingen uit;

·         Voert zelfstandig gesprekken met klanten en behoeftestellers;

·         Voert samengestelde analyse uit ten behoeve van complexe inkoopvraagstukken;

·         Geeft samengesteld advies over (complexe) inkoopvraagstukken;

·         Bedenkt integrale oplossingsrichtingen voor inkoopvraagstukken;

·         Coördineert de implementatie en uitvoering van de contracten;

·         Overziet de effecten van de gekozen inkoopstrategie en de contractuele uitwerking en

          analyseert en anticipeert op de meerjarige effecten die hier uit voortvloeien;

·         Kent de klantenorganisatie en onderhoudt contacten met de tactisch en operationele

          inkopers/contractmanagers;

·         Onderhoudt interdepartementale contacten en levert een bijdrage aan ontwikkeling van

          politiek-bestuurlijke beleid in relatie tot inkoop- en contractmanagement;

·         Voert zelfstandig gesprekken met leveranciers;

·         Kent de klantenorganisatie en onderhoudt contacten met de project teamleden binnen

          de verschillende inkoopvraagstukken;

·         Zorgt dat de contracten door de verschillende klantorganisaties wordt nageleefd.

Links:

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken 

http://www.rvo.nl

Inkoopadviseur ICT

Opdrachtgever       SSC DeSOM; Wognum

Vraagstelling          Kostenbesparing realiseren en consolideren van contracten

Periode                  Mei 2013 – oktober 2016

Oplossing               Europese en meervoudig onderhandse aanbestedingen. Slimmer

                             en efficiënter procesmatig samenwerken, gezamenlijk inkopen,

                             duurzaam inkopen, administratieve workflow, elektronisch bestellen

                             en electronische facturatie

Effecten                Compliant zijn en kostenbesparing realiseren waar mogelijk


Inkoopadviseur ICT en contractmanager

Opdrachtgever       Travers (Centraal Bureau), Zwolle

Vraagstelling          Kostenbesparing op ICT diensten en producten realiseren,

                             zonder de continuiteit en stabiliteit uit het oog te verliezen

Periode                  Februari 2016 – juli 2016, 1 dag per week

Oplossing               Meervoudig onderhands aanbesteden van verschillende ICT

                             gerelateerde producten/diensten

Effect                    Competitie tussen verschillende aanbieders, selecteren leverancier(s)

                             op basis van vooraf gecommuniceerde beoordelings- en gunningscriteria


Inkoopadviseur ICT


Opdrachtgever       Gemeente De Fryske Marren, Joure

Vraagstelling          Inventarisatie en opstarten aanbesteding vervanging werkplekhardware

Periode                  Juli 2015 - Februari 2016 (project)

Oplossing               Europese aanbesteding met als doel een leverancier te selecteren voor

                             de levering en het verzorgen van dienstverlening voor de vervanging

                             van de werkplekhardware

Effect                    Minder "losse" leveringen en minder leveranciers


Projectleiding en Inkoopadviseur

Opdrachtgever       Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Vraagstelling          Verwerving nieuw contract voor levering Microsoft licenties

Periode                  November 2015 -  januari 2016

Oplossing               Meervoudig onderhandse aanbesteding naar alle Microsoft LSP verzonden

                             Binnen de periode van één maand een nieuwe overeenkomst afgesloten voor de

                             levering van nieuwe Microsoft licenties

Effect                    Vergeleken met initiële offerte een forse besparing gerealiseerd (ruim 20%)

Inkoopadviseur ICT

Opdrachtgever      Stichting Travers (Centraal Bureau)

Vraagstelling         Het begeleiden van diverse projecten, kweken van "awareness" voor een

                            professioneel en transparant inkoopproces

Periode                 Januari 2015 - oktober 2015

Oplossing              Diverse meervoudige onderhandse aanbestedingen na marktverkenning en RFI fase

Effect                   Rechtmatigheid en transparantie


Inkoopadviseur ICT en contractmanager

Opdrachtgever      Gemeente Súdwest-Fryslân.nl, Sneek

Vraagstelling         Kostenbesparing realiseren op alle ICT vlakken

Periode                 Januari 2014 – juli 2015, 2 dagen per week

Oplossing              Slimmer en efficiënter procesmatig werken: gezamenlijk inkopen, duurzaam

                            inkopen, Europees aanbesteden, administratieve workflow, elektronisch 

                            bestellen en electronisch factureren 

Inkoopadviseur ICT

Opdrachtgever       Gemeente Súdwest-Fryslân.nl, Sneek

Vraagstelling          Aanbesteden Microsoft licenties

Periode                  November 2014 – april 2015, 1 dag per week

Oplossing               Verkorte procedure Europese aanbesteding voor het verkrijgen van Microsoft

                             licenties

Effect                    Compliant zijn en de mogelijkheid om één keer per jaar het aantal licenties naar

                             boven en beneden bij te kunnen stellen


Inkoopadviseur ICT
 en contractmanager

Opdrachtgever       Regionale ICT Dienst (RID), Utrecht

Vraagstelling          Kostenbesparing realiseren en consolideren van contracten

Periode                  November 2012 – februari 2015, 1 dag per week

Oplossing               Europese en meervoudig onderhandse aanbestedingen. Slimmer en efficiënter

                             procesmatig samenwerken, gezamenlijk inkopen, duurzaam inkopen,

                             administratieve workflow, elektronisch bestellen en electronische facturatie

 

Inkoopadviseur ICT

Opdrachtgever       SSC DeSOM; Wognum

Vraagstelling          Aanbesteden Oracle licenties

Periode                  Januari 2014 – mei 2014, project

Oplossing               Aanbesteding verkorte procedure voor het verkrijgen van Oracle licenties

Effecten                Compliant zijn en het aantal licenties flink teruggebracht

                             Jaarlijkse onderhoudskosten 50% gereduceerd

                             één nieuw contract = één factuur


Inkoopadviseur ICT

Opdrachtgever       Gemeente Súdwest-Fryslân.nl, Sneek

Vraagstelling          Aanbesteden Klantverwijssysteem

Periode                  Januari 2014 – september 2014, project

Oplossing               Meervoudig onderhands aanbesteden voor het verkrijgen van een

                             klantverwijssysteem

Effect                    Zelf afspraak plannen of kortere wachttijd(en) aan de gemeentebalie voor

                             de bewoners van de gemeente Súdwest-Fryslân


Inkoopadviseur ICT

Opdrachtgever       Gemeente Heerenveen

Vraagstelling          Aanbesteden Microsoft licenties

Periode                  November 2014 – maart 2015, project

Oplossing               Verkorte procedure Europese aanbesteding voor het verkrijgen van Microsoft

                             licenties

Effect                    Compliant zijn en de mogelijkheid om één keer per jaar het aantal licenties naar

                             boven en beneden bij te kunnen stellen

 

Projectleider/inkoopadviseur ICT Europese aanbesteding  


Opdrachtgever       Regionale ICT Dienst (RID), Utrecht

Vraagstelling          Totaal 200 (multifunctional) printers bij vier verschillende leveranciers 

                             en vervangen door afdelingsprinters

Periode                  Juni 2014 – februari 2015, 1 dag per week

Oplossing               Consolideren: alle printers met bijbehorende serviceabonnementen

                             inventariseren, onderbrengen bij één leverancier, persoonlijke printers

                             wijzigen naar afdelingsprinters. Follow You printen ingevoerd

Effecten                Kostenbesparing van 50 procent gerealiseerd

                             Voltallige printerpark met 50 procent teruggebracht

                             Beperkt aantal facturen

                             Eén aanspreekpunt

 

Inkoopadviseur ICT

Opdrachtgever       SSC DeSOM; Wognum

Vraagstelling          Aanbesteden Citrix licenties

Periode                  Januari 2014 – juni 2014, project

Oplossing               Aanbesteding verkorte procedure voor het verkrijgen van Citrix licenties

Effecten                Compliant zijn en het aantal licenties flink teruggebracht

                             Jaarlijkse onderhoudskosten 30% gereduceerd

                             één nieuw contract = één factuur


Inkoopadviseur ICT

Opdrachtgever       Gemeente De Friese Meren, Joure

Vraagstelling          Europese aanbesteding SAN

Periode                  September 2013 – januari 2014, 1 dag per week

Oplossing               Europese aanbesteding voor het verkrijgen van een nieuw Storage platform

Effect                    Voldoende opslagcapaciteit voor de komende jaren


Inkoopadviseur ICT

Opdrachtgever       SSC DeSOM; Wognum

Vraagstelling          Aanbesteden VMWare licenties

Periode                  December 2013 – mei 2014, 1 dag per week

Oplossing               Aanbesteding verkorte procedure voor het verkrijgen van VMWare licenties

Effecten                Compliant zijn en het aantal licenties flink teruggebracht

                             Jaarlijkse onderhoudskosten 30% gereduceerd

                             één nieuw contract = één factuur

Inkoopadviseur ICT

Opdrachtgever       SSC DeSOM; Wognum

Vraagstelling          Aanbesteden RES licenties

Periode                  December 2013 – april 2014, project

Oplossing               Aanbesteding verkorte procedure voor het verkrijgen van RES licenties

Effecten                Compliant zijn en het aantal licenties flink teruggebracht

                             Jaarlijkse onderhoudskosten 30% gereduceerd

                             één nieuw contract = één factuur

  

Inkoopadviseur ICT en contractbeheer


Opdrachtgever       ICT Samenwerkingsverband Zuidwest Fryslân (ISZF), Bolsward   

Vraagstelling          Kostenbesparing realiseren op alle ICT vlakken

Periode                  Juli 2009 – December 2013, 3 dagen per week

Oplossing               Meervoudig onderhandse aanbestedingen en Europese aanbestedingen, slimmer

                             en efficiënter procesmatig samenwerken, gezamenlijk inkopen, duurzaam 

                             inkopen, Europees en/of meervoudig onderhands aanbesteden, administratieve

                             workflow, elektronisch bestellen en - factureren

Effecten                 Kostenbesparing tot 50 procent gerealiseerd

 

http://www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/achtergrond/achtergrond/succesvol-samenwerken-in-friesland.1052163.lynkx

 

Inkoopadviseur ICT

Opdrachtgever       ICT Samenwerkingsverband Zuidwest Fryslân (ISZF), Bolsward

Vraagstelling          Aanbesteden Oracle licenties

Periode                 Januari 2013 – april 2013, project

Oplossing              Aanbesteding verkorte procedure voor het verkrijgen van Oracle licenties

Effecten                Compliant zijn en het aantal licenties flink teruggebracht. Jaarlijkse

                            onderhoudskosten 60% gereduceerd en één nieuw contract = één factuur

 

Projectleider/inkoopadviseur ICT Europese aanbesteding 


Opdrachtgever       ICT Samenwerkingsverband Zuidwest Fryslân (ISZF), Bolsward

Vraagstelling          750 mobiele abonnementen bij drie verschillende leveranciers onderbrengen

                             bij één leverancier

Periode                 Juni 2011 – december 2011

Oplossing              Consolideren: alle mobiele abonnementen inventariseren van verschillende

                            leveranciers, onderbrengen bij één leverancier middels een Europese

                            aanbesteding 

Effecten               Kostenbesparing van 30 procent gerealiseerd

                            Minder facturen

                            Eén aanspreekpunt

 

Inkoopadviseur ICT 


Opdrachtgever       Gemeente Den Helder, afdeling financiën en ICT, Den Helder         

Vraagstelling          Spendanalyse: analyse van de jaarlijkse ICT uitgaven

Periode                  November 2010 – april 2011, 1 dag per week

Oplossing               Inkoopscan: inventarisatie lopende contracten, analyse maken van

                             facturen, benoemen besparingspotentieel, traceren verbetermogelijkheden,

                             concrete aanbevelingen beschrijven

Effecten                Concreet adviesplan met aanbevelingen om het inkoopresultaat te verbeteren

 

Projectleider/inkoopadviseur ICT Europese aanbesteding  


Opdrachtgever       ICT Samenwerkingsverband Zuidwest Fryslân (ISZF), Bolsward

Vraagstelling          Totaal 500 (multifunctional) printers bij drie verschillende

                             leveranciers vervangen door afdelingsprinters

Periode                  Juni 2010 – maart 2011, 1 dag per week

Oplossing               Consolideren: alle printers met bijbehorende serviceabonnementen

                             inventariseren, onderbrengen bij één leverancier, persoonlijke 

                             printers terugdringen naar afdelingsprinters.

                             Follow You printen ingevoerd

Effecten                Kostenbesparing van 50 procent gerealiseerd

                             Voltallige printerpark met 75 procent teruggebracht

                             Beperkt aantal facturen

                             Eén aanspreekpunt