U bent hier: Relatienetwerk

Respect, integriteit en een prettig contact

Ervaren zeilers weten dat vrijheid en inspiratie hand in hand gaan tijdens het zeilen. Het versterkt het netwerk en resulteert in een betere samenwerking. Zo is het ook bij ICT Inkoop- en Adviesbureau. Het relatienetwerk is gebaseerd op jarenlange relaties.  

Den Helder De afdeling ICT van de gemeente Den Helder draagt zorg voor het optimaal functioneren van de ICT-infrastructuur, de informatiesystemen en het optimaliseren van (primaire) bedrijfsprocessen.  
De Fryske Marren De gemeente De Fryske Marren is een fusie tussen Gaasterlân-Sleat (Gaasterland-Sloten), Lemsterland, Skarsterlân en een gedeelte van Boornsterhem rond Terhorne. De gemeente telt ongeveer 51.000 inwoners, met het stadje Sloten en de grootste plaatsen Balk, Joure en Lemmer. Het wetgevingstraject liep vanaf medio 2011. In het najaar van 2012 is een wetsvoorstel ingediend (kamerstuk 33496 2012-2013). In 2013 is het voorstel door zowel Tweede als Eerste Kamer vastgesteld. De gemeente De Fryske Marren heeft ca. 450 medewerkers in dienst.
Emmen De afdeling ICT van de gemeente Emmen draagt zorg voor het optimaal functioneren van de ICT-infrastructuur, de informatiesystemen en het optimaliseren van (primaire) bedrijfsprocessen. Gemeente Emmen werkt op het gebied van ICT samen met de gemeenten Borger-Odoorn en Coevorden.
ICT Mediair ICT Mediair is gespecialiseerd in de werving en selectie van ICT professionals.
Improving-IT Improving-IT is gespecialiseerd in consultancy, project- en interimmanagement en ict-mediation.
Pijnacker-Nootdorp Pijnacker-Nootdorp: Negentig procent van de inwoners van Pijnacker-Nootdorp is zeer content over de eigen woonsituatie. Het woonplezier krijgt in deze gemeente een hoger cijfer dan gemiddeld in Nederland. In wijken als ’s Gravenhout in Nootdorp en Oude Leede gaat het cijfer zelfs de acht te boven. Pijnacker-Nootdorp ontstond op 1 januari 2002 door samenvoeging van de voormalige zelfstandige gemeenten Pijnacker en Nootdorp. Het is een veelzijdige en dynamische gemeente met een eigen identiteit.  Kenmerkend voor Pijnacker-Nootdorp zijn de drie kernen met ieder een eigen sfeer, type bebouwing en uiteenlopende economische activiteiten. De inwoners van Pijnacker-Nootdorp staan open voor vernieuwingen, maar hechten ook veel waarde aan traditionele normen en waarden. Een hechte gemeenschap, met een rijk verenigingsleven. Pijnacker-Nootdorp maakt een sterke groei door. In gestaag tempo worden op verschillende locaties huur- en koopwoningen opgeleverd. Nieuwe locaties voor bedrijven en kantoren zorgen voor groei van lokale werkgelegenheid. Maar er is ook aandacht voor de ontwikkeling van groen- en recreatiegebieden. Met al deze ontwikkelingen wordt rekening gehouden in de Toekomstvisie Pijnacker-Nootdorp 2040.
RID-Utrecht De RID Utrecht is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Baarn, Bunnik, De Bilt, Soest, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug. We ondersteunen vanuit Doorn in totaal 1.800 medewerkers bij het dagelijks gebruik van ICT-systemen, beheren de ICT-infrastructuur en passen die aan op basis van nieuwe wensen of ontwikkelingen. Dat doen we doelmatig, betrouwbaar, klantvriendelijk en innovatief. De ICT-systemen waarmee de deelnemende organisaties werken, worden complexer en de dienstverlening aan de inwoners wordt daarvan steeds meer afhankelijk. Door de samenwerking in de RID Utrecht zijn de systemen minder kwetsbaar en kunnen de organisaties hun dienstverlening verbeteren. Bovendien heeft de RID Utrecht door de schaalgrootte de kennis en kwaliteit in huis om complexe ICT-vraagstukken op te lossen. Ook weet de RID Utrecht kostenvoordelen te behalen door de gezamenlijke inkoop van ICT.

RVO

ministerie van EZ

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert ondernemend Nederland bij duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Met subsidies, het vinden van zakenpartners, kennis en het voldoen aan wet- en regelgeving. RVO.nl voert opdrachten uit namens andere ministeries, waaronder de ministeries van Buitenlandse Zaken en Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Ook werkt RVO.nl in opdracht van de Europese Unie. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken. De organisatie bestaat sinds 2014 en is ontstaan uit een fusie van Agentschap NL en Dienst Regelingen. Ook zijn er taken van de productschappen ondergebracht. Dienstverlening
RVO.nl stelt dienstverlening aan de ondernemer centraal. Door slimme organisatie en digitale communicatie zorgt de rijksdienst voor een soepele en optimale dienstverlening. De organisatie werkt in binnen- en buitenland samen met overheden, kennisinstellingen, internationale organisaties en tal van andere partnerorganisaties.
Shared Service Center DeSom DeSom is de ICT-dienstverlener voor de gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Stede Broec, Opmeer en Medemblik en het samenwerkingsverband Werksaam. DeSom biedt continuïteit in de dienstverlening en neemt de kwetsbaarheid van de individuele organisaties weg. We ondersteunen 1500 werkplekken en zijn gevestigd in Wognum.
Stenden Het werkgebied strekt zicht uit van Harderwijk tot Groningen. De organisatie telt ruim 700 medewerkers en heeft een jaarbudget van circa € 30 miljoen. Eind 2013 heeft Stichting Travers een groot deel van de (kinderopvang)activiteiten en medewerkers van Speelwerk Groep in Noord-Nederland overgenomen. Ruim € 22 miljoen van de jaaromzet van de Stichting is afkomstig uit kinderopvangactiviteiten. 
Súdwest-Fryslân Súdwest-Fryslân, een gemeente met 82.000 inwoners en zes van de elf Friese steden. Weidse vergezichten en open ruimte, met daar tussenin steden die hun rijke culturele en monumentale historie koesteren. Een gemeente met 69 kernen, allemaal met een eigen karakter en identiteit. Súdwest Fryslân is een ambitieuze en slagvaardige gemeente die zich richt op de mogelijkheden en krachten van de gemeente en haar inwoners. Wij hebben de ambitie om uitstekende diensten te verlenen met medewerkers die met plezier hun werk doen. Wij zoeken professionele medewerkers die deze ambitie waar willen maken. Als één van de grootste organisaties in Fryslân (ruim 900 medewerkers) bieden we volop kansen en uitdagingen.
Travers         Centraal Bureau Stichting Travers is een actieve maatschappelijke onderneming in Noordoost-Nederland, die zich inzet voor vitale en leefbare wijken met goede voorzieningen. Travers geeft dit vorm door diensten te leveren op het gebied van welzijn (ontmoeting en participatie, vrijwilligerswerk en informele zorg), kinderopvang en cultuur (poppodium). 
Tynaarlo De afdeling ICT van de gemeente Tynaarlo draagt zorg voor het optimaal functioneren van de ICT-infrastructuur, de informatiesystemen en het optimaliseren van (primaire) bedrijfsprocessen.